325

ساعت آموزش

5

مدرس

30

دوره آموزشی

10138

هنرجو

دوره ساخت تیزرهای تبلیغاتی

قیمت اصلی 998,000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.

دوره مقدماتی هودینی (Houdini)

قیمت اصلی 1,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.

دوره آموزش اسپید تری(speed tree)

قیمت اصلی 1,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 999,000 تومان است.

دوره ساخت دود و انفجار در بلندر (Blender)

قیمت اصلی 499,000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.

دوره جلوه های ویژه 1 (VFX1)

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.