Houdini Motion Graphic

Pouyan Raesi
نرم افزار استفاده شده 
هودینی بلندر 
تمام تکنیک های ی این تیزر قبلا در پکیج موشن گرافیک یک آموزش داده شده

با فیلتر شکن وارد شید